slider

business hosting reviews

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Verejné obstarávanie

  Prehľad dokumentov týkajúcich sa hospodárenia obce s verejnými financiami.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

mdd14 070
Vianočné sviatk...
Výstava ovocia ...

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Rock Therapy

PRISPEJTE AJ VY DO SMREČANOVÍN

Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email smrecanoviny@gmail.com do 10.9.2014. Nasledujúce číslo Smrečanovín vyjde v októbri 2014.

INFOTABUĽA OBCE SMREČANY

Rock Therapy

Na priestranstve pred evanjelickým kostolom pribudla nová infotabuľa obce Smrečany s uvedenými informáciami o ubytovateľoch v Smrečanoch. Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme zvýšiť počet návštevníkov obce.

Obecný úrad.

 

IBV POD HÔRKAMI - verejná súťaž

Bližšie informácie o verejnej súťaži na pozemky IBV Pod Hôrkami - otvorte PDF dokument kliknutím na obrázok dolu.

 

Podmienky súžaže

 

Na zobrazenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na všetky ponúkané pozemky kliknite na linku :
Obecný hlásnik - Podmienky obch.verejnej súťaže

alebo prejdite do sekcie (menu) Úradná tabuľa - Obecný hlásnik - Pozvánky, ostatné dokumenty

IBV POD HÔRKAMI

Najnovší Geometr.plán (5.5.2014)

Stiahnite si aktuálne platný Geometrický plán z 5.5.2014. Modrým šrafované - orientačné pôdorysy budúcich domov na pozemkoch v majetku obce (budú predmetom verejnej obchodnej súťaže.) Ostatné pozemky sú v súkromnom vlastníctve.

Bližšie informácie na Obecnom úrade.
[stiahnúť Geom.plán, 506kB, PDF...]

Výmery pozemkov sú zverejnené na www.katasterportal.sk.

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

 
 
 
top