slider

WebHostingLab.org

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Verejné obstarávanie

  Prehľad dokumentov týkajúcich sa hospodárenia obce s verejnými financiami.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

Deň detí 2013
Deň detí 2013
Deň matiek 2013

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM O PRERUŠENÍ TELEKOM.SLUŽIEB

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení  telekomunikačných služieb vo verejnej telefónnej sieti :

v pondelok  -  8.12.2014
v čase 08:00 - 22:00

Viac informácií v prílohe.

Rock Therapy

PRISPEJTE AJ VY DO SMREČANOVÍN

Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email smrecanoviny@gmail.com do 20.11.2014. Nasledujúce číslo Smrečanovín vyjde v decembri 2014.

INFOTABUĽA OBCE SMREČANY

Rock Therapy

Na priestranstve pred evanjelickým kostolom pribudla nová infotabuľa obce Smrečany s uvedenými informáciami o ubytovateľoch v Smrečanoch. Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme zvýšiť počet návštevníkov obce.

Obecný úrad.

 

Verejná obch.súťaž - IBV Pod Hôrkami!

Podmienky súžaže

Obec Smrečany vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - pozemkom vo vlastníctve obce v lokalite IBV Pod Hôrkami.

Vyhlásenie súťaže: 20.10.2014.
Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 20.11.2014 o 14.00 hod.
Prehľad ponúkaných pozemkov (PDF)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj posledných 5 pozemkov sú zverejnené v sekcii Úradná tabuľa -Obecný hlásnik -Pozvánky, ostatné dokumenty.

Kliknite na linku na zobrazenie Podmienok VOS.

IBV POD HÔRKAMI po verejnej obch.súťaži

Geometr.plán po verejnej obchodnej súťaži (september 2014)

Stiahnite si aktuálne platný Geometrický plán z 20.10.2014 - stav po verejnej obchodnej súťaži (1.9.-30.9.2014). Modrým šrafované - orientačné pôdorysy budúcich domov na pozemkoch v majetku obce (budú predmetom ďalšej verejnej obchodnej súťaže.) Ostatné pozemky sú v súkromnom vlastníctve.

Bližšie informácie na Obecnom úrade.
[stiahnúť Geom.plán, 411kB, PDF...]

Výmery pozemkov sú zverejnené na www.katasterportal.sk.

výročie vypálenia

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

NAJNOVŠIE DOKUMENTY :
 
 
 
top