slider

WebHostingLab

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Hospodárenie obce - faktúry

  Prehľad vystavených faktúr z hospodárenia obce.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

maje 082
dochodcovia2014...
Stretnutie dôch...

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

NEPREHLIADNITE!

UZÁVIERKA CESTY

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina (informácia) o uzávierke cesty I. triedy  I/18 pod hradom Strečno.

Otvorte oznámenie


VOĽBY DO NR SR 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča.

Otvorte oznámenie

Oznam pre Majiteľov pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany

Návrh užívania spoločných nehnuteľností na roky 2015-2026 nájdete v sekcii (menu) : Úradná tabuľa -> Obecný hlásnik ->  Pozvánky, ostatné dokumenty.

Rock Therapy

PRISPEJTE AJ VY DO SMREČANOVÍN

Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email smrecanoviny@gmail.com do 10.12.2015. Nasledujúce číslo Smrečanovín vyjde v decembri 2015.

INFOTABUĽA OBCE SMREČANY

Rock Therapy

Na priestranstve pred evanjelickým kostolom pribudla nová infotabuľa obce Smrečany s uvedenými informáciami o ubytovateľoch v Smrečanoch. Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme zvýšiť počet návštevníkov obce.

Obecný úrad.

 

IBV-dokumenty

Predaj posledného pozemku!

V sekcii Úradná tabuľa - Obecný hlásnik - Pozvánky, ostatné dokumenty nájdete Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválené obecným zastupiteľstvom Obce Smrečany uznesením č. 31/2015 zo dňa 07.10.2015 na predaj pozemku Parc. č. C KN 1027/7, 1026/6, 1026/14. Súťaž je vyhlásená v termíne od 16.10 – do 16.11.2015.

Viac informácií :

Podmienky Verejnej obchodnej súťaže na stiahnutie.

IBV Pod Hôrkami

Údaje na stiahnutie pre potreby projektanov rodinných domov pre IBV Pod Hôrkami

1. Situácia SO 01 Miestne komunikácie - stiahnúť dokument (PDF).

2. Porealizačné zameranie vodovodu a kanalizácie - stiahnúť dokument (PDF).

3. Geolog.prieskum (textová časť) - stiahnúť dokument (DOC).

4. Geolog.prieskum (situácia umiestnenia sond 1 - 6 geol.prieskumu) - stiahnúť dokument (PDF).

5. Elektroenergetické zariadenie SSE a verejné osvetlenie IBV (situácia) - stiahnúť dokument (PDF).

Ostatné údaje z projektových dokumentácií inž. sietí IBV Pod Hôrkami vo formátoch DWG a PDF zašleme na požiadanie na adrese : starosta@smrecany.sk

IBV Pod Hôrkami :

Prehľad jednotlivýchch pozemkov (PDF)

výročie vypálenia

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

NAJNOVŠIE DOKUMENTY :
 
 
 
top