slider

WebHostingLab.org

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Verejné obstarávanie

  Prehľad dokumentov týkajúcich sa hospodárenia obce s verejnými financiami.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

spomienka na vy...
dochodcovia2014...
Vianočné sviatk...

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

návody

VIANOCE...A DIVADLO!

Jedno s druhým je v Smrečanoch späté nerozlučne už desaťročia - Vianoce a divadlo. To tohtoročné opäť prekvapilo. Ani nie výberom hry - Revízor ako komédia s prvkami satiry od N.V. Gogoľa je známa všetkým milovníkom divadla, ale skôr hereckým obsadením. Tento rok to bolo predstavenie "mladých pušiek". A verte, že sa s tým "nehrali" a odpálili to ako starí skúsení ochotníci...Ich RE(U)VIZOR bol jednoducho vydareným večerom a nebanujem, že som tam bol. Nie kôli tomu, že by som bol zvedavý ako dopadne falošný Chlestakov alebo vypočítavý starosta (to sme už všetci dopredu vedeli), ale pre dobrý pocit, že smrečianske divadlo neprešlapuje na mieste. Naopak, zažíva neskutočné  omladenie. A v dnešnej dobe verte mi je to jav, ktorý môžu Smrečanom ostatní iba závidieť.

A aj preto dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí boli na javisku ale i v zákulisí (menovite pani režisérke Mašurovej) - boli ste skvelí! Aj kôli vám sa už teraz teším na tie budúcoročné Vianoce...a divadlo.

Za vďačných divákov Peter Antoška.

INFOTABUĽA OBCE SMREČANY

Rock Therapy

Na priestranstve pred evanjelickým kostolom pribudla nová infotabuľa obce Smrečany s uvedenými informáciami o ubytovateľoch v Smrečanoch. Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme zvýšiť počet návštevníkov obce.

Obecný úrad.

 

Rock Therapy

PRISPEJTE AJ VY DO SMREČANOVÍN

Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email smrecanoviny@gmail.com do 20.3.2015. Nasledujúce číslo Smrečanovín vyjde v apríli 2015.

Verejná obch.súťaž - IBV Pod Hôrkami!

Podmienky súžaže

Obec Smrečany vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - pozemkom vo vlastníctve obce v lokalite IBV Pod Hôrkami.

Vyhlásenie súťaže: 20.10.2014.
Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 20.11.2014 o 14.00 hod.
Prehľad ponúkaných pozemkov (PDF)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj posledných 5 pozemkov sú zverejnené v sekcii Úradná tabuľa -Obecný hlásnik -Pozvánky, ostatné dokumenty.

Kliknite na linku na zobrazenie Podmienok VOS.

IBV POD HÔRKAMI po verejnej obch.súťaži

Geometr.plán po verejnej obchodnej súťaži (september 2014)

Stiahnite si aktuálne platný Geometrický plán z 20.10.2014 - stav po verejnej obchodnej súťaži (1.9.-30.9.2014). Modrým šrafované - orientačné pôdorysy budúcich domov na pozemkoch v majetku obce (budú predmetom ďalšej verejnej obchodnej súťaže.) Ostatné pozemky sú v súkromnom vlastníctve.

Bližšie informácie na Obecnom úrade.
[stiahnúť Geom.plán, 411kB, PDF...]

Výmery pozemkov sú zverejnené na www.katasterportal.sk.

výročie vypálenia

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

NAJNOVŠIE DOKUMENTY :
 
 
 
top