slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Hospodárenie obce - faktúry

  Prehľad vystavených faktúr z hospodárenia obce.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

013veterna poru...
Deň detí 2013
mdd14 040

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Vedomostný kvíz v knižnici

Vyšlo najnovšie číslo SMREČANOVÍN

Z obsahu SMREČANOVÍN č.2/2019 :

 1. Výsledky hospodárenia obce za rok 2018
 2. 80.rokov od postavenia Žiarskej chaty 
 3. MDD

Stiahnúť SMREČANOVINY č.2/2019 v PDF formáte.

Smrečanoviny č.3/2019 vyjdú v októbri 2019.

 • Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email: smrecanoviny@gmail.com

  Rock Therapy

Archív starších čísel SMREČANOVÍN si môžete pozrieť tu...

Motivačný plagát - separovanie odpadu.

 

 
 
 

Máte prebytky úrody ?

 

Vážení občania,

na internete je webová stránka 

www.slovenskyvyrobca.sk,

 na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o vašej úrode,

ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach.

Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj.

Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

 

Ing. Róbert Ďurík, obchodný riaditeľ, 0905 284 449

slovenskyvyrobca@slovenskyvyrobca.sk,

sv.regisracia@gmail.com,

www.slovenskyvyrobca.sk

 

 
 
 

Opravy miestneho rozhlasu a výmena verejných svetiel

Alman Andrej, tel.č. 0902 788 908. – opravy miestneho rozhlasu a výmena svietidiel verejného osvetlenia
 

 

Ochrana lesov pred požiarmi

 

 
 
 

Informačná tabuľa 

EU program rozvoja vidieka

Názov projektu:  Vybudovanie chodníka pre chodcov III. etapa

 

Hlavný cieľ:   Cieľom projektu je vybudovanie III. etapy chodníka so zámerom zabezpečiť ochranu zdravia  a života občanov obce a jej návštevníkov. Zvýšenie bezpečnosti bude zabezpečené vybudovaním chodníka na presun peších a tým oddelením miestnej komunikácie, kde sa doteraz pohybujú chodci pomedzi dopravné prostriedky. Zároveň vybudovanie chodníka odčlení funkcionalitu obecných častí, lemujúcich miestnu komunikáciu.


 

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

NAJNOVŠIE DOKUMENTY :

Spaľovanie a vypaľovanie

 

 
 
 

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

IBV Pod Hôrkami

Údaje na stiahnutie pre potreby projektanov rodinných domov pre IBV Pod Hôrkami

1. Situácia SO 01 Miestne komunikácie - stiahnúť dokument (PDF).

2. Porealizačné zameranie vodovodu a kanalizácie - stiahnúť dokument (PDF).

3. Geolog.prieskum (textová časť) - stiahnúť dokument (DOC).

4. Geolog.prieskum (situácia umiestnenia sond 1 - 6 geol.prieskumu) - stiahnúť dokument (PDF).

5. Elektroenergetické zariadenie SSE a verejné osvetlenie IBV (situácia) - stiahnúť dokument (PDF).

Ostatné údaje z projektových dokumentácií inž. sietí IBV Pod Hôrkami vo formátoch DWG a PDF zašleme na požiadanie na adrese : starosta@smrecany.sk

IBV Pod Hôrkami :

Prehľad jednotlivýchch pozemkov (PDF)

 
 
 
top