slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Napísať novú správu


Iveta ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Správa o kontrolnej činnosti 2017

Pozdravujem, k odpovedi na moju pripomienku "správa o kontrolnej činnosti 2017" jej nesprávnosti a nedôslednosti zainteresovaných prikladám. Na strane 10 toho istého dokumentu je napísané, "Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu dňa 21.8.2017. Ku kontrolovaným zisteniam štatutárny orgán uplatňuje/neuplatňuje námietky k ich pravdivosti a úplnosti". Je potrebné materiály aj dôsledne čítať nielen prepisovať. Obecné zastupiteľstvo správu berie len na vedomie. Keď som napísala pripomienku išlo mi len o to akú odpoveď dostanem. Ďakujem, nesklamal si starosta.


23/10/17
Starosta ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Správa kontrolóra

Ďakujeme za Vašu reakciu. Na internetovej stránke obce bol zverejnený dokument Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2017 ešte pred rokovaním samotného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na deň 14.9.2017. Išlo o dokument, ktorý ešte nebol zastupiteľstvom prerokovaný a na stránke bola zverejnená jeho pracovná verzia a nie finálna podoba dokumentu. Na samotnom rokovaní zastupiteľstva sa však poslanci zaoberali s finálnou verziou a i na stránke obce v sekcii hlavný kontrolór obce sme už nanovo zverejnili dokument, ktorý poslanci svojim hlasovaním zdokumentovaným i v zápisnici z uvedeného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 14.9.2017 v bode č.7 rokovania O Z .


13/10/17
Iveta ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Správa o kontrolnej činnosti 2017
Správa o kontrolnej činnosti za 1 polrok 2017 je pekne spracovaná, ale v bode 4 . Kontrola hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti výdavkov pri námatkovej kontrole v jednotlivých položkách rozpočtu nebol hodnotený 1 polrok 2017 ale rok 2016. Veď v tomto roku zatiaľ neboli žiadne voľby, ale vo výdavkoch figurujú a taktiež nákup DHZ striekačka bol v roku 2016. Samozrejme chyba sa môže stať jednému človeku, ale ak materiál na obecné zastupiteľstvo je zodpovedne kontrolovaný a schvaľovaný je to vylúčené!

04/10/17
Miroslav Pavlenka ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Pozvanka

Nasledne na predchadzujucu informaciu starostu obce, prosim vsetkych ,, doknutych " Zaverecnym uctom obce za rok 2016 tych ktorych do obce prispievaju, tych ktori z obce dostavaju tych ktorym na hospodareni obce zalezi aby sa zucastnili na Obecnom zastupitelstve kedy sa ten zav.ucet bude prejednavat. Dakujem.Cl

"

28/04/17
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. : Záverečný účet obce za rok 2016

Vážený p. Ing. Pavlenka.

Záverečný účet obce za rok 2016 nemôžme ku dnešnému dňu zverejniť, nakoľko sa môže zverejniť až po schválení obecným zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo má povinnosť tento dokument prejednať do 30.06. nasledujúceho roka. Zrejme ste mali na mysli "Návrh záverečného účtu obce za rok 2016". Tento dokument má obec povinnosť zverejniť na minimálne 15 dní pred samotným prejednaním obecným zastupiteľstvom. K dokumentu vždy prikladá stanovisko i hlavný kontrolór obce. Obec Smrečany tieto povinnosti pravidelne dodržuje. Každoročne je tento dokument zverejnený koncom mája, aby bol dokument pripravený na schvaľovanie pre zastupiteľstvo, ktoré zasadá spravidla v polovici júna. Presný termín konania zastupiteľstva bude včas zverejnený.

Ďakujeme za Váš záujem o veci verejné.

Starosta obce ŠIARNIK Vladimír.


25/04/17
Miroslav Pavlenka ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Druhy pokus

Prosim o zverejnenie Zaverecneho uctu obce za rok 2016 na webe obce Dakujem


18/04/17
Miroslav Pavlenka ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Zaverecny ucet obce za rok 2016

Prosim o zverejnenie Zaverecneho uctu obce za rok 2016 na web.stranke obce. Pavlenka


11/04/17
Šiarnik ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Výruby drevín
O výruby pod obcou požiadala ešte vlani obec a Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany z dôvodu najmä uvoľnenia riečiska od prestarnutých stromov, najmä vŕbových porastov, ktoré by v prípade nepriaznivého počasia mohli spadnúť do toku a spôsobiť škody súvisiace so zahataním koryta ako aj zabránenie zvýšeného počtu dopravných nehôd spôsobených divou zverou. Výrub sa realizuje v zmysle dvoch rozhodnutí : 1.Rozhodnutie Okresného úradu L. Mikuláš odboru starostlivosti o ŽP , úseku št. vodnej správy č. OU-LM-OSZP-ŠVS – 2017 / 000 710 – 005/ Li zo dňa 28.2.2017 na výruby v ochrannom pásme Smrečianky 10 m od brehov a 2.Rozhodnutie Obce Smrečany č. 110/2017 zo dňa 16.2.2016 o súhlase na výrub drevín v k. ú. Smrečany na ostatné výruby. K rozhodnutiam sa vyjadrila i Štátna ochrany prírody - Správa TANAP-u L.Mikuláš, Správa Povodia horného Váhu Ružomberok, Okresný dopravný inšpektorát i Správa a údržba ciest ŽSK pracovisko L.Mikuláš. Kontajner na zelený odpad bude ako každoročne objednaný v mesiaci apríl. O presnom termíne budeme občanov informovať.

21/03/17
Andrea Triznová ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Informácia pre obyvateľa

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o zopár informácií. 1. Čo je to za rozsiahly výrub prebiehajúci pod našou obcou po oboch stranách cesty? Viem, že sa plánuje preriedenie stromov v zelenom páse pri toku Smrečianky, ale rozsah výrubu pri ceste ma prekvapil. 2. Nie je možné aspoň v takýchto nárazových obdobiach ako jar, jeseň umiestňovať do obce kontajner na zelený odpad, aby mali ľudia kde vyvážať zelený odpad zo záhrad, príp.z parčíka pri Smrečianke? Všimla som si, že ľudia začínajú vo veľkom vyvážať odpad ku Smrečianke a prostredie to veľmi špatí. Okrem toho všade sa nachádzajú polámané konáre zo stromov, ktoré sú tam po prvom snežení, kedy boli stromy ešte olistené. Ďakujem za odpoveď.


17/03/17
Jarmila Antošková ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ): Vybavenie petície

Obecné zastupiteľstvo v Smrečanoch na svojom zasadnutí  dňa 28. 07. 2016 podľa zákona o petíciach  vyhovelo petícii za zachovanie lesoparku v plnom rozsahu. Svojim uznesením zrušilo verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemku na reštauračné zariadenie na parcele oproti evanjelickému kostolu, za autobusovou zastávkou ( parcela KN E 1583/1), čím je zachovaný “lesopark “ podľa platného územného plánu obce.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí podporili petíciu.

Za petičný výbor:  PhDr. Jarmila Antošková


29/07/16
top